X Kongres Polskich Mediów w Ziemi Świętej

Zeszłoroczny, jubileuszowy X Kongres Polskich Mediów zorganizowany przez Stowarzyszenie Polskich Mediów zaprowadził uczestniczących w nim dziennikarzy aż do Ziemi Świętej.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele mediów reprezentujących prasę, radio i telewizję oraz media elektroniczne. Spotkali się z najwyższymi władzami Palestyny, w tym z Mahmudem Abbasem – prezydentem Palestyny, Jego Eminencją Fouad Twal – patriarchą Jerozolimy, Kustoszem Ziemi Świętej, panią Verą Baboun – burmistrzem Betlejem, katolickim biskupem pomocniczym łacińskiego patriarchy Jerozolimy Williamem Schomali, a także palestyńskim wicegubernatorem Hebronu Marmanem Sultanem.

Uczestnicy Kongresu  wzięli udział w odnowieniu sakramentu Chrztu Świętego w Kanie Galilejskiej, wielu spośród dziennikarzy odnowiło również swoje przysięgi małżeńskie. Dzięki temu doświadczyli bliskiej obecności Boga i jak przyznali wrócili do Polski zupełnie odmienieni.

Wizyta w Ziemi Świętej była dla nich prawdziwą ucztą duchową. Udział w nabożeństwach, podążanie śladami Jezusa, odwiedzenie miejsc wprost emanujących świętością i tajemnicą wiary, podziałało na nich niczym katharsis.

Po powrocie do Polski wiele osób wyznało, że wielkie skupienie oraz oddanie się modlitwie odcisnęło znamię na duchowej sferze ich życia. Mimo iż się tego nie spodziewali, wyjątkowy charakter odwiedzanych miejsc pozwolił im zdystansować się od codzienności, spojrzeć na życie z innej strony. Wiele osób przyznało, że skłonione do głębokich przemyśleń, dokonały przewartościowania niektórych dotychczasowych poglądów i postaw i wróciło z naprawdę mocnym postanowieniem zaprowadzenia zmian w swoim życiu.

Podczas pobytu w Ziemi Świętej dziennikarze mieli okazję przyjrzeć się obecnej sytuacji panującej na Bliskim Wschodzie zupełnie z innej perspektywy oraz co szczególnie ważne doświadczyć wyjątkowej duchowej przemiany.

 

baixaigratis.com