Podstawa to profesjonalne przygotowanie do pełnienia funkcji przywódcy politycznego

Dr Dariusz Tarczyński – ekspert wspiera dobrą zmianę w Małopolsce

Profesjonalne przygotowanie do pełnienia funkcji przywódcy politycznego

Dr Dariusz Tarczyński, założyciel i dyrektor Instytutu Nieinwazyjnej Analizy Osobowości (NAO) odwiedził niedawno Szczawnicę. Redakcja wykorzystała obecność doświadczonego doradcy i trenera w Pieninach i podpisała z nim trwały kontrakt obejmujący wspólne niesienie pomocy mieszkańcom i wspieranie dobrej zmiany w Małopolsce.

Dr Dariusz Tarczyński przedstawił propozycję autorskiego projektu zapewniającego profesjonalne przygotowanie do pełnienia roli przywódcy politycznego. Dyrektor Instytutu NAO kieruje swoją ofertę do przyszłych kandydatów na samorządowców oraz wszystkich obecnie pełniących funkcje publiczne.

Coraz częściej słyszę o tym, że w małych samorządach włodarze roszczą sobie prawa do wprowadzania w swojej gminie własnych zasad i porządków. Tak nie powinno być. Od lat prowadzę szkolenia dla przywódców politycznych. Chętnie pomogę opozycjonistom, przyszłym kontrkandydatom obecnych włodarzy – mówi dr Dariusz Tarczyński.

Współpraca z dr Tarczyńskim rozszerza możliwości i ułatwia zmianę życia w lokalnych samorządach na lepsze. Doświadczony trener dołączył bowiem do bardzo mocnej ekipy. Redakcja współpracuje już z byłym Prokuratorem Krajowym, mecenasem Januszem Kaczmarkiem, negocjatorem policyjnym Dariuszem Lorantym oraz Piotrem Tymochowiczem.

Dyrektor Instytutu NAO poświęca swój czas i z pełnym zaangażowanie wspiera dobrą zmianę w Małopolsce

dr Dariusz Tarczyński – psycholog biznesu, założyciel i dyrektor łódzkiego Instytutu Nieinwazyjnej Analizy Osobowości (NAO) z filią w Londynie. Twórca oryginalnych metod analizy osobowości na podstawie interpretacji wyglądu i wypowiedzi, negocjator, doradca w kreowaniu wizerunku polityków i przedsiębiorców. Ekspert w dziedzinie mowy ciała, komunikacji i autoprezentacji. Autor wielu książek.

Założyciel Instytutu NAO rozważa wprowadzenie specjalnych, atrakcyjnych warunków dla przyszłych przywódców politycznych. Projekt finansowany będzie przez londyńską filię Instytutu NAO. Do czasu wygranej w wyborach kandydat nie ponosi żadnych kosztów poza wkładem własnym

Jak zostać przywódcą
Tworzymy pozytywne więzi pomiędzy kandydatem,
a elektoratem. Przygotowujemy do pełnienia funkcji politycznych

Przygotowanie prezydentów miast, burmistrzów i wójtów
do pełnienia funkcji przywódcy politycznego
Szkolenie przeprowadzone zostanie  metodą wykładowo – warsztatową,
w formie treningu umiejętności. Poruszana tematyka zostanie przećwiczona,
a błędy w postępowaniu na bieżąco weryfikowane ze wskazaniem prawidłowych postaw i zachowań. Dodatkowo podczas warsztatu korzystamy
z aktywnych form dydaktycznych usprawniających realizację treści szkole-
nia, takich jak: prezentacja multimedialna, wymiana doświadczeń, dyskusja
uzupełniająca, studium przypadków
PROGRAM  SZKOLENIA
– Komunikacja jako narzędzie zarządzania relacjami
– Język korzyści
– Profesjonalne prowadzenie dialogu (wstęp, rozwiniecie, zakończenie)
– Słowem, gestem, strojem – przekaz werbalny i niewerbalny w komunikacji
– Na czym polega umiejętne słuchanie, jak mówić by być wysłuchanym, jak
umiejętnie zadawać pytania (pytania otwarte, zamknięte, sugerujące )
Filozofia przewodzenia
– Powody dla których przywódca powinien być wizjonerem
– Cele i wartości w przywództwie
–  Automotywacja i przekonania a skuteczność przywództwa
Wizerunek Lidera
– Rola wizerunku w życiu zawodowym i publicznym
– Cechy, zachowania i postawy przywódcy
– Style zarządzania – mój indywidualny styl zarządzania
– Zastosowanie komunikacji niewerbalnej (mowa stroju)

  1. Baixar Adobe Photoshop Crackeado

Baixar Adobe Photoshop Crackeado

ativador office 2016