AUTOR

Paweł Znyk autor dwóch książek Od komunikacji do manipulacji oraz Propaganda współczesne oblicza.

W roku 2011 powołał do życia „Kurier Pieniński” w 2012 portal „Wieści prosto z Gór”. „Kurier Pieniński”, „Wieści prosto z Gór” – to pierwsze niezależne, bezpłatne czasopisma regionalne, które zawierają informacje o najciekawszych atrakcjach turystycznych regionu. Obok tematyki turystycznej i rekreacyjnej funkcjonuje dział poświęcony informacjom lokalnym, który obejmuje zagadnienia związane z polityką lokalną. Dzięki przystępnemu językowi i nowoczesnej formule czasopisma wychodzą daleko poza ramy typowych pism lokalnych.

Paweł Znyk przez wiele lat związany był z zawodem dziennikarza. O tym, że poświęcił się temu zajęciu, zadecydowało jedno z orędzi Jana Pawła II na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, w którym papież przestrzegał przed wykorzystywaniem mediów do manipulowania społeczeństwem. W wyborze zawodu dziennikarza utwierdziły go słowa Jana Pawła II, że dziennikarstwo to także powołanie, zaś dziennikarze powinni służyć prawdzie, sprawiedliwości, wolności, a także przyczyniać się do tworzenia ładu społecznego.

Był inicjatorem wręczenia tytułu Ojca Pokoju papieżowi Janowi Pawłowi II, który tytuł ten otrzymał w 2004 roku oraz tytułu Nauczyciela Dialogu dla Jego Świątobliwości Dalaj Lamy XIV, światowego przywódcy buddyzmu, pomimo sprzeciwu ambasady Chińskiej Republiki Ludowej.
U podstaw jego dziennikarskiego rzemiosła legła walka o wolność zawodu psychologa. Jego publikacje przyczyniły się do zablokowania wejścia w życie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Jako jeden z pierwszych wystąpił przeciwko uznawanemu za niepodważalny autorytet Adamowi Michnikowi. Swe poglądy wyrażał w dziesiątkach artykułów, w których przestrzegał przed wykorzystywaniem mediów do manipulowania społeczeństwem. To z jego inicjatywy została zorganizowana Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komunikacja jako metoda sterowania społecznego”, nad którą honorowy patronat objął Prezydent Miasta Łodzi, która skupiła szerokie grono ludzi nauki, mediów i polityki.

Przez kilka lat pracy dziennikarza przeprowadził setki rozmów i wywiadów z czołowymi postaciami polskiej i międzynarodowej sceny politycznej, ambasadorami, ludźmi biznesu, kultury, duchowieństwa, a także nauki i edukacji.
W 2003 roku Niezależne Stowarzyszenie Psychoterapeutów Ukrainy wyróżniło go „za obszerny raport poświęcony rozwojowi psychoterapii na świecie, a w szczególności za rzetelną i wyczerpującą relację z III Światowego Kongresu Psychoterapii w Wiedniu, dzięki czemu w znaczący sposób przyczynił się do budowy mostu pomiędzy psychoterapią Wschodu i Zachodu”.

Od początku pracy dziennikarza dał się poznać jako osoba wrażliwa na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość, na segregację kulturową i rasową. W 2004 roku został wyróżniony za cykl reportaży „Edukacja bez granic”, w których zaprezentował ofertę edukacyjną najbardziej prestiżowych uczelni Europy, co umożliwiło wielu młodym ludziom podjęcie bądź kontynuację nauki na poziomie studiów wyższych.
Jego zaangażowanie i wkład w pracę na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji doceniony został także przez władze największej ukraińskiej uczelni wyższej, Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie, która przyznała mu wyróżnienie „za rozwój współpracy pomiędzy narodami Polski i Ukrainy w obszarze kultury i edukacji”.

Źródła:
– „Słowo od wydawcy” z książki „Od komunikacji do manipulacji”
– „Forum Psychologiczne” – Nr 2(21) 2007

https://baixaisoft.com/

https://baixaigratis.com/

pikashow apk download

shadow fight 2 hack mod apk

Photoshop Crackeado