PUBLIKACJE

Książka „Propaganda – współczesne oblicza

Cena detaliczna: 46.00 zł.
Zamówienia: instytut-iem@wp.pl
Do zamówienia doliczamy koszty wysyłki.

„Propaganda. Współczesne oblicza” to kolejna publikacja Pawła Znyka, która demaskuje manipulacje medialne. Autor czyni to na dwóch płaszczyznach: pierwsza z nich to płaszczyzna świetnego rzemiosła opartego na wieloletnim doświadczeniu autora i wnikliwej analizie sposobów i technik tworzenia przekazów medialnych. Drugą płaszczyzną jest sposób realizacji materiału filmowego dołączonego do książki i sposób, w jaki autor przekazuje swe spostrzeżenia widzom. Film zebrał już bardzo pozytywne recenzje osób ze świata nauki. Z pełną świadomością możemy powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia ze sztuką ukazywania manipulacji medialnych.

Z recenzji od wydawcy
Dołączony do książki film Technologia zabójstwa medialnego stanowi siedem odsłon, w których krok po kroku demaskowane są zabiegi socjotechniczne, mające na celu nie tylko sterowanie percepcją widza, ale będące także skuteczną machiną zadawania „śmierci medialnej” bądź teź gloryfikacji. Na części pierwsze rozłożony zostaje wielowarstwowy twór medialny, aby bezlitośnie obnażyć prawdę o współczesnym telewizyjnym dziennikarstwie śledczym. Całość przeplatana jest pikantnymi wypowiedziami dziennikarzy, którzy dzielą się spostrzeżeniami na temat manipulacji swoich kolegów po fachu.
  Spis treści:
 I. Manipulacjia Perswazja Dezinformacja
Definicje skutecznej propagandyII. Technologia zabósjtwa medialnego
Sterowanie percepcją widzaIII. Media jako narzędzie w walce politycznej
Manipulacja w teorii i praktyceIV. Standardy w dziennikarstwie
Na pensum polityki, biznesu i służbV. Dziennikarska „moralność”
„Wyborcza” o manipulacji w „Fakcie” i „Super Expressie”Oręż „Gazety Wyborczej”
Manipulacja wizerunkiem papieża Jana Pawła II

Zeszyt naukowy: Od komunikacji do manipulacji  + płyta DVD

Cena detaliczna: 29.00 zł.

Zamówienia: instytut-iem@wp.pl

Do zamówienia doliczamy koszty wysyłki.

Film ukazuje mechanizmy manipulacji zachodzące na płaszczyźnie: człowiek – polityka – media.

Posiadanie wiedzy z zakresu komunikacji stwarza możliwości poznawania i rozumienia ludzkich zachowań, ale również otwiera drogę do manipulowania i sterowania przekonaniami oraz decyzjami innych ludzi.Z manipulacją mamy do czynienia nie tylko wtedy, gdy osiąga się swoje cele przez wprowadzenie w błąd uczestników działania, ale też kiedy tendencyjnie gloryfikuje się własną działalność i równocześnie w złym świetle stawia się motywy i osiągnięcia przeciwnika.Pozycja ta stanowi niezwykłe kompendium wiedzy.

Autor poza swymi własnymi przemyśleniami, w sposób prosty i przejrzysty, umiejętnie zebrał najbardziej trafne spostrzeżenia na temat manipulacji wielu polskich i zagranicznych specjalistów – nieraz reprezentujących skrajnie odmienne światopoglądy.Zeszyt naukowy powstał na bazie książki „Od komunikacji do manipulacji”, która w absolutnie bezkompromisowy sposób opisuje mechanizmy wywierania wpływu i manipulowania informacjami. W niniejszym zeszycie zostały dwa rozdziały pochodzące z tej książki: „Manipulacja jako psychologiczna operacja dezinformacji” i „Rola technik manipulacyjnych w kształtowaniu opinii publicznej”.

Książka „Od komunikacji do manipulacji”

  Biały Kruk: Nakład wyczerpany – 119 zł.

Zamówienia: instytut-iem@wp.pl

Do zamówienia doliczamy koszty wysyłki.

Polscy dziennikarze przyjmują dyspozycje, sugestie i inspiracje, a potem mówią i piszą, co trzeba, aby wrażliwe oczy i uszy przełożonych i mocodawców mogły nasycić się upragnionym brzmieniem. Paweł Znyk doskonale wychwytuje te liczne manipulacje i wzajemnie sobie przekazywane znaki aprobaty, zachęty i nagrody przodujących redaktorów. Udowadnia, że autorytatywni liderzy polskiego dziennikarstwa podają swym odbiorcom do wierzenia zwykłe bujdy i powtarzają je wytrwale w myśl zasady, że „kłamstwo powtórzone tysiąc razy w końcu staje się prawdą”. Przy okazji wychodzi na jaw, że polskie źródła prasowe o najwyższej renomie są pod względem informacyjnym żałośnie słabe, bo ich dziennikarze nie umieją zdobywać wiarygodnych informacji.

Książka ta stała się interesującą lekturą dla studentów psychologii, politologii, socjologii, dziennikarzy i polityków.

Spis treści:
1. Socjotechniki – kształtowanie umysłu
2. Manipulacja jako psychologiczna operacja dezinformacji
3. Manipulacja a świat polityki
4. Rola technik manipulacyjnych w kształtowaniu opinii publicznej
5. Komunikacja werbalna jako niefizyczne programowanie zachowań
6. Rola komunikacji niewerbalnej w interakcjach międzyludzkich
7. Diagnostyka rekrutacyjna w oparciu o wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej
8. Reklama: źródło informacji czy forma warunkowania?
9. Eksperci o manipulacji w mediach

  • Manipulacje medialne we współczesnym świecie postmodernistycznym
  • Manipulacje w prasie kolorowej
  • Etyczne zobowiązania dziennikarza wobec odbiorcy i wobec prawdy
  • Obowiązki państwa w zakresie ochrony godności człowieka a wolność prasy i swoboda wypowiedzi