Projekt „Jeden Pas i Jedna Droga” zmierza ku Europie: Współpraca pomiędzy dziennikarzami z całego świata nawiązana

Członkowie Forum zgodzili się na utworzenie sekretariatu forum ds. Organizacji reporterów Belt and Road ; w China Logging Association. Chińskie Stowarzyszenie Dziennikarzy podpisało również umowy współpracy z dziennikarzami z ponad 20. krajów i regionów.

 

Pobyt polskich delegatów w Pekinie na Forum Belt and Road dobiegł końca. Wyjazd nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie i pomoc Marka Traczyka,prezesa zarządu Stowarzyszenia Polskich Mediów. Projekt „Jeden Pas i Jedna Droga” dał możliwość podjęcia współpracy pomiędzy dziennikarzami z całego świata. Nawiązanie wspólnego dialogu przyniesie korzyści dla każdej ze stron,ponieważ „Jeden Pas i Jedna Droga” zmierza właśnie ku Europie.

Zaproszenie delegatów, którzy przybyli na czerwcowe Forum z 47. krajów, było wyrazem chęci budowy sojuszu po stronie chińskiej. Ludzie w mediach wszystkich krajów powinni wykazać się większą aktywnością i szczerą współpracą, aby przyspieszyć budowę inicjatywy Belt and Road. Podjęta inicjatywa i szczera współpraca z pewnością pozwoli na realizację zaplanowanych inicjatyw, które padły na Forum. Głównym celem będzie zatem rozwój integracji mediów oraz ustanowienie nowego kanału komunikacji.

Podejmowanie decyzji metodą konsensusu w sprawie współpracy dziennikarzy; jeden pas i jedna drog ; nada nową konotację dawnemu Jedwabnemu Szlakowi, dostarczy nową platformę dla krajowych wymian. Wymiana i współpraca pomiędzy dziennikarzami będzie promować komunikację i wzajemne uznanie między mediami, i redaktorami różnych krajów, będzie również promować przyjazne kontakty między ludźmi ze wszystkich krajów i
dzielić się nowymi możliwościami rozwoju. W celu ustanowienia i udoskonalenia mechanizmów współpracy, członkowie Forum zgodzili się na utworzenie sekretariatu forum ds. Organizacji reporterów ;Belt and Road ; w China Logging Association. Chińskie Stowarzyszenie Dziennikarzy podpisało również umowy współpracy z dziennikarzami z ponad 20. krajów i regionów.

crackdetudo.com