WOJNY HYBRYDOWE

Konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe w XXI w. – Wojna medialna konflikty na płaszczyźnie informatycznej

Międzynarodowa konferencja w WSBiP. Około 60 panelistów z niemal całej Europy Środkowo-Wschodniej, a także takich krajów jak Wielka Brytania czy Mauretania wymieniało poglądy podczas Międzynarodowej Konferencji Eksperckiej „Konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe w XXI w.”

Zdaniem dr. Pawła Gotowieckiego, dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych, uczestnictwo ekspertów z dziedziny wojskowości, ekonomii, cyberbezpieczeństwa czy medycyny taktycznej najlepiej pokazuje, jak złożoną kwestią są współczesne konflikty zbrojne.

konferencja 2Konferencja miała charakter zamknięty, ale osoby zainteresowane mogły uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach i wykładach naukowych.

– Przykładem wojny hybrydowej może być wojna medialna  czy konflikty na płaszczyźnie informatycznej – mówi dr Jakub Żak, zastępca kierownika Katedry Bezpieczeństwo Narodowe. – Gościmy w naszej uczelni ekspertów z wielu krajów. Na pewno wymiana poglądów będzie niezwykle interesująca.

konferencja 6– Temat jest bardzo aktualny – twierdzi płk Dariusz Karwiński. – W konferencji uczestniczyło wielu ekspertów z dziedziny wojskowości, bezpieczeństwa militarnego, politycznego i ekonomicznego. Pojęcie wojen hybrydowych i konfliktów asymetrycznych jest ciągle badane. Osoby zajmujące się sztuką wojenną próbują aktualizować definicje tych zagrożeń. Przeciętny obywatel nie ma świadomości ich istnienia, chociaż spotyka się z nimi często np. przeglądając środki masowego przekazu. Na konferencji już zostało powiedziane, że jest to wojna socjologiczna i psychologiczna podczas, której stosowane są socjotechniki. Tym sposobem można wywołać bunt czy powstanie.

Wojna hybrydowa nazywana jest wojną buntowniczą. Manipulowanie ludźmi celem wywołania konkretnego efektu. Przykładem może być niestabilność polityczna między Rosją a Ukrainą. Jest to próba zdyskredytowania Ukrainy i to wcale nie otwartymi działaniami wojennymi.
znyk lorantyTowarzyszące konferencji wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem szczególnie wystąpienie Dariusza Lorantego, eksperta ds. bezpieczeństwa, czołowego polskiego negocjatora policyjnego.

Samorządowcy bardzo często wykorzystują w propagowaniu własnych sukcesów i dyskredytowaniu opozycjonistów, elementy socjologiczne i strategie wojny hybrydowej z tego powodu warto było wziąć udział w konferencji.

Download Softwares

vizer apk shareme pc idm kuyhaa MX Player PC