PUBLIKACJE

Książka „Propaganda – współczesne oblicza

okladka-ksiazka-pwo-male „Propaganda. Współczesne oblicza” to kolejna publikacja Pawła Znyka, która demaskuje manipulacje medialne. Autor czyni to na dwóch płaszczyznach: pierwsza z nich to płaszczyzna świetnego rzemiosła opartego na wieloletnim doświadczeniu autora i wnikliwej analizie sposobów i technik tworzenia przekazów medialnych. Drugą płaszczyzną jest sposób realizacji materiału filmowego dołączonego do książki i sposób, w jaki autor przekazuje swe spostrzeżenia widzom. Film zebrał już bardzo pozytywne recenzje osób ze świata nauki. Z pełną świadomością możemy powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia ze sztuką ukazywania manipulacji medialnych.

Z recenzji od wydawcy
Dołączony do książki film Technologia zabójstwa medialnego stanowi siedem odsłon, w których krok po kroku demaskowane są zabiegi socjotechniczne, mające na celu nie tylko sterowanie percepcją widza, ale będące także skuteczną machiną zadawania „śmierci medialnej” bądź teź gloryfikacji. Na części pierwsze rozłożony zostaje wielowarstwowy twór medialny, aby bezlitośnie obnażyć prawdę o współczesnym telewizyjnym dziennikarstwie śledczym. Całość przeplatana jest pikantnymi wypowiedziami dziennikarzy, którzy dzielą się spostrzeżeniami na temat manipulacji swoich kolegów po fachu.
  Spis treści:
 I. Manipulacjia Perswazja Dezinformacja
Definicje skutecznej propagandyII. Technologia zabósjtwa medialnego
Sterowanie percepcją widzaIII. Media jako narzędzie w walce politycznej
Manipulacja w teorii i praktyce

IV. Standardy w dziennikarstwie
Na pensum polityki, biznesu i służb

V. Dziennikarska „moralność”
„Wyborcza” o manipulacji w „Fakcie” i „Super Expressie”

Oręż „Gazety Wyborczej”
Manipulacja wizerunkiem papieża Jana Pawła II

 

Książka „Od komunikacji do manipulacji”

Polscy dziennikarze przyjmują dyspozycje, sugestie i inspiracje, a potem mówią i piszą, co trzeba, aby wrażliwe oczy i uszy przełożonych i mocodawców mogły nasycić się upragnionym brzmieniem. Paweł Znyk doskonale wychwytuje te liczne manipulacje i wzajemnie sobie przekazywane znaki aprobaty, zachęty i nagrody przodujących redaktorów. Udowadnia, że autorytatywni liderzy polskiego dziennikarstwa podają swym odbiorcom do wierzenia zwykłe bujdy i powtarzają je wytrwale w myśl zasady, że „kłamstwo powtórzone tysiąc razy w końcu staje się prawdą”. Przy okazji wychodzi na jaw, że polskie źródła prasowe o najwyższej renomie są pod względem informacyjnym żałośnie słabe, bo ich dziennikarze nie umieją zdobywać wiarygodnych informacji.

Książka ta stała się interesującą lekturą dla studentów psychologii, politologii, socjologii, dziennikarzy i polityków.

Pozycja „Od komunikacji do manipulacji” stanowi niezwykle bogate kompendium wiedzy. Autor poza swymi własnymi przemyśleniami, w sposób prosty i przejrzysty, umiejętnie zebrał najbardziej trafne spostrzeżenia na temat manipulacji wielu polskich i zagranicznych specjalistów – nieraz reprezentujących skrajnie odmienne światopoglądy.

Sugerowana cena detaliczna – 37 zł.

Spis treści:

1. Socjotechniki – kształtowanie umysłu
2. Manipulacja jako psychologiczna operacja dezinformacji
3. Manipulacja a świat polityki
4. Rola technik manipulacyjnych w kształtowaniu opinii publicznej
5. Komunikacja werbalna jako niefizyczne programowanie zachowań
6. Rola komunikacji niewerbalnej w interakcjach międzyludzkich
7. Diagnostyka rekrutacyjna w oparciu o wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej
8. Reklama: źródło informacji czy forma warunkowania?
9. Eksperci o manipulacji w mediach

  • Manipulacje medialne we współczesnym świecie postmodernistycznym
  • Manipulacje w prasie kolorowej
  • Etyczne zobowiązania dziennikarza wobec odbiorcy i wobec prawdy
  • Obowiązki państwa w zakresie ochrony godności człowieka a wolność prasy i swoboda wypowiedzi