AUTOR

Paweł Znyk – jest doktorem psychologii. Swą pracę doktorską poświęcił projekcyjnej technice psychodiagnostycznej i możliwościom jej stosowania w reklamie politycznej.
Obecnie jest promotorem kilku prac magisterskich poświęconych metodom wywierania psychologicznego wpływu na opinię społeczną. Swoim doświadczeniem dzieli się z grupą studentów, z którymi od kilku lat podróżuje po Europie, do miejsc, w których odbywają się przełomowe momenty dla danego kraju. Takie bezpośrednie uczestnictwo w wydarzeniach uważa za najlepszą metodę analizowania, w jaki sposób m
edia wzbudzają pozytywne bądź negatywne reakcje ludności.
Jest doradcą politycznym i konsultantem do spraw komunikacji i negocjacji. Obecnie współpracuje z firmą oferującą usługi z zakresu PR. Na stałe związany z pismem „Forum Psychologiczne”. W 2005 roku objął stanowisko redaktora naukowego tejże redakcji. Pisał także dla kilku ogólnopolskich czasopism branżowych.
Z zamiłowania podróżnik i fotografik.
     Paweł Znyk przez wiele lat związany był z zawodem dziennikarza. O tym, że poświęcił się temu zajęciu, zadecydowało jedno z orędzi Jana Pawła II na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, w którym papież przestrzegał przed wykorzystywaniem mediów do manipulowania społeczeństwem. W wyborze zawodu dziennikarza utwierdziły go słowa Jana Pawła II, że dziennikarstwo to także powołanie, zaś dziennikarze powinni służyć prawdzie, sprawiedliwości, wolności, a także przyczyniać się do tworzenia ładu społecznego.
Był inicjatorem wręczenia tytułu Ojca Pokoju papieżowi Janowi Pawłowi II, który tytuł ten otrzymał w 2004 roku oraz tytułu Nauczyciela Dialogu dla Jego Świątobliwości Dalaj Lamy XIV, światowego przywódcy buddyzmu, pomimo sprzeciwu ambasady Chińskiej Republiki Ludowej.
U podstaw jego dziennikarskiego rzemiosła legła walka o wolność zawodu psychologa. Jego publikacje przyczyniły się do zablokowania wejścia w życie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Za wkład włożony w walkę o wolność zawodu psychologa w grudniu 2006 roku został wyróżniony dyplomem uznania przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów.
Jako jeden z pierwszych wystąpił przeciwko uznawanemu za niepodważalny autorytet Adamowi Michnikowi. Swe poglądy wyrażał w dziesiątkach artykułów, w których przestrzegał przed wykorzystywaniem mediów do manipulowania społeczeństwem. To z jego inicjatywy została zorganizowana Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komunikacja jako metoda sterowania społecznego”, nad którą honorowy patronat objął Prezydent Miasta Łodzi, która skupiła szerokie grono ludzi nauki, mediów i polityki.
Przez kilka lat pracy dziennikarza przeprowadził setki rozmów i wywiadów z czołowymi postaciami polskiej i międzynarodowej sceny politycznej, ambasadorami, ludźmi biznesu, kultury, duchowieństwa, a także nauki i edukacji.
W 2003 roku Niezależne Stowarzyszenie Psychoterapeutów Ukrainy wyróżniło go „za obszerny raport poświęcony rozwojowi psychoterapii na świecie, a w szczególności za rzetelną i wyczerpującą relację z III Światowego Kongresu Psychoterapii w Wiedniu, dzięki czemu w znaczący sposób przyczynił się do budowy mostu pomiędzy psychoterapią Wschodu i Zachodu”.
Od początku pracy dziennikarza dał się poznać jako osoba wrażliwa na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość, na segregację kulturową i rasową. W 2004 roku został wyróżniony za cykl reportaży „Edukacja bez granic”, w których zaprezentował ofertę edukacyjną najbardziej prestiżowych uczelni Europy, co umożliwiło wielu młodym ludziom podjęcie bądź kontynuację nauki na poziomie studiów wyższych.
Jego zaangażowanie i wkład w pracę na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji doceniony został także przez władze największej ukraińskiej uczelni wyższej, Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie, która przyznała mu wyróżnienie „za rozwój współpracy pomiędzy narodami Polski i Ukrainy w obszarze kultury i edukacji”.
Jego rzetelność, odpowiedzialność, sumienność i dyskrecja szybko zostały dostrzeżone i zaowocowały rozpoczęciem współpracy przy obsłudze oficjalnych zagranicznych wizyt członków rządu polskiego. Od tego momentu jego działalność zawodowa zaczęła ewoluować w kierunku doradztwa politycznego i PR. W 2007 roku otrzymał wyróżnienie od agencji PR Media „za niestandardowy sposób myślenia, profesjonalizm i talent, przyczyniający się do sukcesów osób i instytucji, na rzecz których pracuje oraz za przestrzeganie etycznych kanonów zawodu”.

Źródła:
– „Słowo od wydawcy” z książki „Od komunikacji do manipulacji”
– „Forum Psychologiczne” – Nr 2(21) 2007